מרכז האבחון

האבחון ב"מכון עמית" הוא כלי מרכזי בדרך לאיתור מקור הקשיים, ומהווה בסיס לתכנית טיפול. 
באבחון אנו מתייחסים לכוחות כמו גם לקשיים, ורואים באבחון המבוצע באווירה תומכת הזדמנות ומנוף לשינוי התפיסה העצמית של המאובחן. ההיזון החוזר מן האבחון מבהיר למאובחן את הכוחות והקשיים, ומונע תפיסות שליליות מעורפלות כמו: "אני לא מוצלח". כל אבחון נערך בצורה יעילה ואינטנסיבית ונפרש על פני מספר פגישות, על מנת לאפשר היכרות עם המאובחן על כל טווח התנהגויותיו. להלן תיאור האבחונים:

האבחון נערך על ידי פסיכולוג קליני וכולל הערכת אינטליגנציה ואישיות. אבחון זה מבהיר את מקורות הקושי הרגשי וההתנהגותי, ומהווה בסיס לטיפול פסיכולוגי, להדרכת הורים ולהדרכת צוות חינוכי.

לזימון תור ›

האבחון הדידקטי – נערך על ידי מאבחן דידקטי אשר מנתח את תפקודי הלמידה השונים כגון קשב, זיכרון, קריאה וכתיבה. ניתן להרחיב ולבצע אבחון של לקויות למידה ספציפיות במתמטיקה ואנגלית.

האבחון הפסיכודידקטי – נערך ע"י פסיכולוג כאשר יש צורך באבחנה כוללת של קשיי למידה. האבחון כולל שלושה תחומים – יכולת כללית, כישורי למידה, וגישה רגשית ללמידה. אבחון פסיכודידקטי מספק בסיס לתכנית עבודה בתחום הלימודי והרגשי, ולהתאמות בחינה בתקופת הלימודים ולקראת בחינות הבגרות לפי הגדרות משרד החינוך.

לזימון תור ›

אבחון מקיף לקשב, לכל הגילים החל מכתה א'.

המכון מבצע אבחוני קשב ממוחשבים MOXO , TOVA. במכון עמית נכתבת חוות דעת מפורטת על ידי פסיכולוג, הכוללת אבחנה והמלצות לטיפול. ניתנת אפשרות לשיחת הדרכה אודות הטיפול הנדרש, על ידי פסיכולוג.

לזימון תור ›

מיועד לילדי גן חובה
האבחון נערך על ידי פסיכולוג, וכולל את היכולת הכללית ואת המוכנות ללמידה בתחומי הלמידה והרגש. האבחון מעריך את מידת הבשלות של הילד ללמוד בכיתה א'.

אבחנה מבדלת על ידי פסיכולוג המתמקדת בהערכת יכולות התקשורת. האבחון מבדיל בין קשיים חברתיים ותקשורתיים על רקע לקות בתקשורת, לבין קשיים חברתיים אחרים הנגרמים כתוצר לוואי של קשיי קשב, למידה או קשיים רגשיים.