BRC - אבחון קשב ולקויות למידה
דצמבר 2007

מכון עמית רכש זכויות לביצוע מבחני קשב וריכוז מהרמה הגבוהה ביותר שקיימת ה- b.r.c . מדובר באבחון ממוחשב, מהחדישים ביותר בעולם בתחום הקשב והריכוז והלמידה. יתרונו העיקרי בכך שבנוסף לשאלות האם קיימת הפרעת קשב מאיזה סוג ובאיזה רמה, הוא מאפשר גם אבחנה האם קיים קושי בזיכרון, בשפה, בתפקודי ניהול-התארגנות ותכנון.

מאפיינים חשובים נוספים של ה BRC

אבחון BRC
 • מספק תשובה רחבה אודות תפקודי קשב שונים - קשב מתמשך, קשב סלקטיבי, מנהל הקשב, פיצול קשב, הבחנה בין קשב ואימפולסיביות.
 • בודק הן את הערוצים החזותיים והן את השמיעתיים.
 • בעל מהימנות גבוהה, מבוסס על בסיס נתונים בין לאומי גדול, עבר תיקוף עבור אוכלוסיה ישראלית.
 • מהווה כלי תומך החלטה לרופא המומחה להפרעת קשב, אך אינו מחליף את שיקול דעתו.
 • המלצות האבחון במכון עמית נותנות כיווני טיפול בלמידה בכלל ולא רק בקשב.

מתי מומלץ להשתמש ב - BRC?

 • על מנת לאבחן הפרעות קשב וריכוז.
 • למיקוד מקור הקושי בלמידה.
 • כהרחבה לאבחון דידקטי ופסיכודידקטי.

כיצד מתבצע האבחון?

 • המאובחן יושב מול מסך מגע ומקבל את ההוראות באוזניות מן המחשב. ההנחיות ברורות וקלות להבנה. כל משימה מתחילה בהדגמה ובשלב תרגול המוודא שהמשימה הובנה.
 • במבחן 15 משימות קצרות, ניתן לבצע הפסקות ככל הנדרש בין המשימות, אורך המבחן כשעה.
 • המאובחן מלווה על ידי איש מקצוע מומחה בהעברת האבחון.
 • הנתונים מנותחים על ידי BRC, ופסיכולוג חינוכי של מכון עמית מכין את חוות הדעת.
 • המלצות חוות הדעת ניתנות ליישום על ידי ההורים, הצוות החינוכי, ועל ידי הרופא המפנה כאחת.

היכן נמצא האבחון היום בשימוש?

 • קופות החולים מכבי וכללית משתמשת באבחון ככלי עיקרי לתמיכה בהחלטות הרופאים.
 • האבחון נמצא בכ-40 מרפאות, מכונים פסיכולוגיים, ומרכזי אבחון וטיפול בארץ, כולל המרכזים הרפואיים הגדולים כמו תל השומר, רמב"ם, גהה ועוד.
 • במכוני מחקר רפואי ופסיכולוגי.

לתאום אבחון במכון עמית חיפה, חדרה, הוד השרון:

טלפון: 04-6345279 דואר אלקטרוני: amit2004@012.net.il