האבחון ב"מכון עמית" הוא כלי מרכזי בדרך לאיתור מחוללי קושי ומהווה בסיס לתכנית טיפול. אנו מתייחסים לכוחות כמו גם לקשיים ורואים באבחון המבוצע באווירה תומכת הזדמנות ומנוף לשינוי התפישה העצמית של המאובחן. ההיזון החוזר מן האבחון מבהיר למאובחן את הכוחות והקשיים ומונע תפיסות שליליות מעורפלות כמו: "אני לא מוצלח". כל אבחון נערך בצורה יעילה ואינטנסיבית ונפרש על פני מספר פגישות, על מנת לאפשר היכרות עם המאובחן על כל טווח התנהגויותיו. להלן תיאור האבחונים:

אבחון פסיכודידקטי - לכל תקופת הלמידה מכיתה א' ועד בגרות

האבחון נערך ע"י פסיכולוג כאשר יש צורך בהבחנה כוללת של קשיי למידה. האבחון כולל שלושה תחומים - יכולת כללית, כישורי למידה וגישה רגשית ללמידה. אבחון מספק בסיס לתכנית עבודה בתחום הלימודי והרגשי, ול"התאמות בחינה" לקראת בחינות הבגרות לפי הגדרות משרד החינוך.

אבחון אישיות - לבעלי קשיים רגשיים או התנהגותיים

האבחון נערך על ידי פסיכולוג וכולל הערכת אינטליגנציה ואישיות. אבחון זה מבהיר את מקורות הקושי הרגשי וההתנהגותי, ומהווה בסיס לטיפול פסיכולוגי, להדרכת הורים ולהדרכת צוות חינוכי.

אבחון פסיכולוגי כולל - לכל הגילאים. כאשר הקושי הוא רב תחומי או כשלא ידוע מקור הקושי

האבחון נערך על ידי פסיכולוג או על ידי פסיכולוג ומאבחנת דידקטית, וכולל את האבחון הפסיכודידקטי ואבחון האישיות גם יחד.

אבחון קשב - אבחון מקיף לקשב, החל מכיתה א' ועד לבגרות

אבחון ארבע פונקציות קשב בעזרת מחשב. מספק פרופיל קשבי מפורט כבסיס לתכנית הטיפול בקשב. מכון עמית מציע תכנית טיפול ממוחשבת, ללא טיפול תרופתי, אשר משפרת משמעותית את תפקודי הלמידה והקשב. האבחון והטיפול פותחו על ידי מכון ADHD SOLUTIONS בראשות הנוירופסיכולוגים פרופסור יהושע צאל וד"ר לילך שלו. כן מוצעת תכנית הדרכה למאובחן, להוריו ולצוות החינוכי, כיצד לתפקד במירב היכולת עם הפרעת קשב.

אבחון בשלות לכיתה א' - מיועד לילדי גן חובה

האבחון נערך על ידי פסיכולוג וכולל את היכולת הכללית ואת המוכנות ללמידה בתחומי הלמידה והרגש. האבחון מעריך את מידת הבשלות של הילד ללמוד בכיתה א.

אבחון פסיכולוגי התפתחותי - מיועד לילדים בגיל הרך

אבחון על ידי פסיכולוג, המעריך את היכולת ההתפתחותית של ילדים בטווח הגילים שמלידה ועד לגיל חמש, בכלים הכוללים את היכולת השכלית, השפתית, החברתית, הרגשית והתקשורתית. האבחון מהווה בסיס לתכנית טיפול התפתחותית רחבה.